Decreet versterking lokale democratie

Het Vlaams Parlement keurde op 14 juli 2021 een decreet goed dat de lokale democratie wil moderniseren en versterken – inclusief de lokale verkiezingen.

Op 14 augustus traden verschillende wijzigingen van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) in werking. De eerste doelstelling is de regels te moderniseren en de lokale democratie op die manier te versterken. Belangrijk is dat niet alle wijzigingen al in werking getreden zijn. Zo zijn artikelen met betrekking tot de fractievorming, volledige vernieuwing van de bestuursorganen na de lokale verkiezingen en de nieuwe onverenigbaarheden pas in de loop van 2024 van kracht.

Op de website van De Wakkere Burger wordt kort en helder weergegeven welke wijzigingen er zijn en wat ze exact inhouden:

De Wakkere Burger

Gepubliceerd op donderdag 7 oktober 2021 11.39 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.