Eénmalige financiële compensatie horeca

Het lokaal bestuur verleent een financiële compensatie aan horecazaken op het grondgebied van Meerhout die hun terras niet konden uitbreiden of hiervoor geen aanvraag deden.

Wie komt in aanmerking voor deze toelage:

Elke horecazaak indien cumulatief wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • het betreft een commerciële onderneming met als hoofdfunctie horeca
  • de onderneming werd verplicht tot sluiting omwille van coronamaatregelen
  • de onderneming bekwam geen toelating om hun terras uit te breiden op het openbaar domein in de periode juni - oktober 2020 of deed hiervoor geen aanvraag.
  • het aanvraagformulier wordt volledig ingevuld voor 1 november 2020

Bedrag van de toelage:

Elke horecazaak heeft recht op 300 euro indien voldaan is aan de voorwaarden.

Aanvraag:

  • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie gebeurt via het 'aanvraagformulier éénmalige financiële compensatie horecazaken'. Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.
  • Het volledig ingevulde formulier wordt ten laatste op 1 november 2020 bezorgd aan het team lokale economie, Markt 1, 2450 Meerhout, of via lokaleeconomie@meerhout.be.
  • De postdatum geldt als bewijs. Bij persoonlijk indienen bezorgt het team lokale economie de horecazaken een bewijs van afgifte.

Toekenning van de toelage:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning.

Betwisting:

Bij betwisting over de toekenning van de financiële compensatie is het mogelijk beroep aan te tekenen. De horecazaak die zich tekortgedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd schrijven aan het college van burgemeester en schepenen.

Controle:

Als blijkt dat de horecazaak onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht deze financiële compensatie heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen een deel of het geheel van de toelage terugvorderen.

Gepubliceerd op donderdag 15 oktober 2020 10.55 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.