GAS - gemeentelijke administratieve sanctie

Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft werd met politiestraffen, word je nu doorverwezen naar een sanctionerende ambtenaar. 

Het lokaal bestuur staat nu zelf in voor de organisatie, vervolging en het opleggen van een sanctie. Het gevoel van straffeloosheid bij de dader neemt hiermee af, en zo ook het gevoel van onmacht bij de benadeelde. Een sanctionerend ambtenaar behandelt nu kleinere overtredingen die storend zijn. Voorbeelden van zo’n overtredingen zijn lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti of wildplakken. De administratieve sancties worden op korte termijn opgelegd; er is dus een snellere reactie bij een overtreding. 

De 3 gemeenten van de politiezone, Geel, Laakdal en Meerhout, werken nauw samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo worden dezelfde feiten in de 3 verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde administratieve sanctie. Daarnaast doen de 3 gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaar, Ann Heylen. Zij treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld. 

Wil je graag meer informatie over gemeentelijke administratieve sancties en de politiecodex, download dan zeker onderstaand document. 

meer info

politiecodex

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.