Herbestemming oude pastorie in Meerhout-Centrum

In 2019 heeft het lokaal bestuur aan de Stichting Kempens Landschap de opdracht toevertrouwd om een herbestemmingsonderzoek te begeleiden voor de voormalige pastorie aan het Pastoor Van Haechtplein. Het gebouw is een beschermd monument.

Het onderzoek is nu afgerond en schuift een drietal scenario's naar voren.

Functies

Tijdens het onderzoek is er nagegaan welke van volgende functies er zouden passen in het beschermd pand: wonen, kantoren, retail, horeca, paramedische diensten en publieke voorzieningen.

Een private functie in de pastorie is niet gewenst. De pastorietuin is immers publiek toegankelijk en fungeert als een ontmoetingsplek, denk maar aan de streekproductenmarkt die er ieder jaar plaatsvindt of de Kattensessies die er georganiseerd werden. De tuin wordt ook dagelijks gebruikt als doorgang, bijvoorbeeld van en naar het woonzorgcentrum, de bib of de gemeentelijke kleuterschool. Het is belangrijk dat dit behouden blijft. Het lokaal bestuur heeft ook beslist om er geen publieke voorziening in onder te brengen.

Welke scenario's werden er dan wel weerhouden? Het architectenbureau Erfgoed & Visie schuift volgende drie scenario's naar voren: de oude pastorie krijgt een horecafunctie eventueel aangevuld met een bed and breakfast of met een culturele invulling. Een tweede mogelijkheid is dat er kantoren komen. Of, als derde optie, zal de pastorie een groepspraktijk van paramedische diensten herbergen, eventueel met bijhorende kantoren.

Kostenraming

In het herbestemmingsonderzoek werd uitgegaan van een eerste ruwe kostenraming voor de verschillende scenario’s. Een architect kan een gedetailleerde kostenraming opmaken en dit in eerste instantie voor de renovatie van de buitenschil. Daarna kan het lokaal bestuur op zoek gaan naar een partner die één van deze scenario’s wil realiseren.

Kempens Landschap volgt verder op

De gemeenteraad besliste op 27 juni om Kempens Landschap via een beheersovereenkomst in te laten staan voor de verdere opvolging. Kempens Landschap zal ook eventuele premiedossiers indienen bij Onroerend Erfgoed. Via Kempens Landschap kan als erfgoedvereniging een aanvullende premie van tien procent bekomen worden.

Gepubliceerd op woensdag 29 juni 2022 8.46 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.