heropening van de Meerhoutse scholen

Alle leerjaren van het lager onderwijs kunnen heropenen vanaf 8 juni onder de volgende voorwaarden

 • Leerlingen van de lagere school hoeven geen mondmasker te dragen. Voor het personeel wordt het dragen van een masker of elk ander veilig alternatief wel sterk aangeraden als de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd
 • Voor leerlingen van de lagere school kunnen de regels in verband met de veiligheidsafstand versoepeld worden.
  Ze blijven wel van toepassing tussen:
  • leerlingen en leerkrachten
  • leerkrachten onderling
  • leerkrachten en ouders.
  • Tijdens speeltijden moeten kinderen zoveel mogelijk binnen hun eigen klasgroep spelen, volgens het principe van ‘contactbubbels’.

Inzet van leerkrachten

Een aantal van de leerkrachten worden nu nog ingezet voor de opvang van kinderen. Vanaf het ogenblik dat de scholen heropstarten, hebben we deze leerkrachten nodig om les te geven.

We doen daarom een een warme oproep om jouw kinderen, in de mate van het mogelijke, niet naar de opvang te brengen vanaf 18 mei. We beseffen dat we hierdoor van ouders veel vragen.

Risico op besmetting

We hebben begrip voor de angst die sommige ouders mogelijk hebben over het eventuele besmettingsgevaar dat hun kind loopt bij het terug naar school gaan.

Het lokaal bestuur heeft wekelijks een overleg met alle scholen op haar grondgebied. Elke school heeft een plan klaar om aan jouw kind in alle veiligheid les te geven.

Heb je daarover vragen, neem dan zeker contact op met de school waar jouw kind les volgt.

Afwezige leerlingen

De afwezigheden van de kinderen die verwacht worden op de school, zullen genoteerd en zo nodig doorgegeven worden aan het CLB (volgens de wetmatigheden die gedurende het schooljaar ook van kracht zijn wat betreft de schoolplicht).

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.