huurindexatie voor energiezuinige woningen

De huur kan in principe één keer per jaar geïndexeerd worden. Dat mag ten vroegste op de verjaardag van het ingaan van de huur. Die indexering gebeurt nooit automatisch, maar moet schriftelijk gevraagd worden. Bij een verhoging van de huurprijs stuurt de verhuurder een brief naar de huurder met de nieuwe huurprijs. Dit kan met maximaal drie maanden terugwerkende kracht.

Sinds 1 oktober mogen de prijzen van een huurwoning in Vlaanderen zonder energieprestatiecertificaat of met label E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor woningen met een label D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen. Voor labels A, B en C geldt geen beperking. Vanaf het moment dat de verhuurder wél een EPC-label heeft of zijn EPC-label kan verbeteren naar minstens niveau D mag hij wel terug indexeren. Belangrijk is wel dat de verhuurder géén drie maanden mag teruggaan in de tijd als er op dat moment geen gunstig EPC-label was.

De indexeringsstop of -beperking geldt niet voor woningen die verhuurd worden via een sociale huisvestingsmaatschappij en voor studentenverhuur.

Een EPC-score wordt opgemaakt door een energiedeskundige. 

bedrag

De kostprijs van een EPC ligt ligt tussen 90 en 150 euro voor een studio of appartement, 120 tot 160 euro voor een rijhuis en van 140 tot 200 euro voor een (half)open bebouwing (zonder btw). Het EPC is tien jaar geldig.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.