Is telewerk verplicht?

Telewerk blijft aanbevolen indien mogelijk. 

Algemene principes

 • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de
  geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen
  en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
 • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te
  voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten.
 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats
  en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats.
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en
  personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

 • Telewerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. Door de afname van het aantal besmettingen en om sociaal contact en persoonlijke interactie tussen werknemers toe te laten, is het nu bv. mogelijk om werknemers 1 à 2 dagen per week op de werkplaats te laten werken, op voorwaarde dat de nodige maatregelen (zie hieronder) worden genomen om besmettingen op het werk te vermijden. Deze goede praktijk kan geleidelijk worden opgebouwd, en kan dan blijven gelden tot het einde van de zomer.
 • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Bovenvermelde maatregelen worden ook toegepast bij het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Mogelijk zijn er ook richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau.

ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:

 • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. Door de afname van het aantal besmettingen en om sociaal contact en persoonlijke interactie tussen werknemers toe te laten, is het nu bv. wel mogelijk om werknemers 1 à 2 dagen per week op de werkplaats te laten werken, op voorwaarde dat de nodige maatregelen worden genomen om besmettingen op het werk te vermijden. Deze goede praktijk kan geleidelijk worden opgebouwd, en kan dan blijven gelden tot het einde van de zomer.
 • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het
  mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. 

Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.