Kan ik nog naar het buitenland?

Familie bezoeken in één van onze buurlanden

Vanaf 30 mei mag je je familieleden die in een buurland wonen bezoeken. Voor diezelfde reden mogen inwoners van een buurland zich naar België begeven.

Je mag ook gaan winkelen in de buurlanden.

Respecteer in beide gevallen de maatregelen die in dat land van toepassing zijn.

Deze verplaatsingen zijn mogelijk mits het respecteren van de principes van de sociale bubbels:

 • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
 • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
 • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de vier grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
 • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
 • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.

De personen die een bezoek brengen of gebracht hebben aan een familielid in België of een buurland zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

Wat met andere landen dan onze buurlanden?

Het is nog niet toegestaan om een familielid te bezoeken in andere landen dan onze buurlanden.

Het is eveneens niet toegestaan dat inwoners van andere landen dan onze buurlanden familie komen bezoeken in België.

Niet-essentiële reizen

Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Raadpleeg de website:

Niettemin, elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen altijd naar België terugkeren.

Grensoverschrijdingen in beide richtingen blijven mogelijk op vertoon van een aannemelijk bewijs. In het kader van transport van goederen en verplaatsingen met professioneel karakter (inclusief seizoenarbeiders; verplaatsingen in het kader van onderwijs, behalve schooluitstappen).

Essentiële reizen

Als essentiële redenen om naar het buitenland te reizen worden momenteel de volgende verplaatsingen hernomen:

 • Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer
 • Verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten;
 • Verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
 • Verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren;
 • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap;
 • Verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen;
 • Verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren;
 • Verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland.
 • Verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
 • Verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren);
 • Verplaatsingen in het kader van begrafenissen / crematies
 • Verplaatsingen in het kader van burgerlijke / religieuze huwelijken
 • Verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagiairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding.
 • Verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000 of https://travellersonline.diplomatie.be/ .

Zijn niet toegestaan:

 • Verplaatsingen naar een tweede verblijfplaats in een buurland of in het buitenland.
 • Reizen naar een buurland of het buitenland met toeristische doeleinden.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.