Kan ik op zomerkamp gaan?

Ja, deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de lokale overheid vanaf 1 juli 2020 voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders.

Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).

Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen.

De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt en met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, waarvan je de lijst vindt op de website van FOD buitenlandse zaken.

vervoer

Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen.

Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

jeugdsector

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels

Meerhoutse jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen beslissen zelf of ze hun geplande zomeractiviteiten laten doorgaan. Je vraagt best bij hen na wat zij organiseren deze zomer.

Contactgegevens van de jeugdverenigingen vind je hier.

buitenlandse zomerkampen

Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, mits het land waar het kamp doorgaat, dit toelaat.

In de andere landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden.

De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen in België zijn ook van toepassing voor deze kampen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.