klachten, meldingen en suggesties

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie waarvan hijzelf het vermeend nadeel heeft ondervonden.

Wat is een melding?

Een melding beschrijft een toestand waarbij een tussenkomst van een medewerker van gemeente of OCMW gewenst is.

Wat is een suggestie?

Een suggestie is een voorstel tot verbetering van de werking van een team.

Heb je een klacht, melding of suggestie, dan kan je die kwijt via twee specifieke e-loketformulieren 'klacht' en 'meldingen en suggesties'. Je hiervoor ook een formulier aan de medewerkers van het onthaal in het gemeentehuis vragen. 

De volledige procedure kan je hieronder nalezen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.