Kunnen gebedsmomenten, geloofsplechtigheden en vieringen plaatsvinden?

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen opnieuw gehouden worden.

 • wekelijkse bijeenkomsten
 • dagelijkse bijeenkomsten
 • geboorte
 • doop
 • huwelijk
 • overlijden

regels

 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, waarbij één persoon wordt toegelaten per 10 m², met een maximum van 100 personen.
 • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden.
 • Aan de in- en uitgang staan middelen voor de noodzakelijke handhygiëne.
 • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen, bezinningsplaatsen en bij een burgerlijk huwelijk. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Om voldoende afstand te kunnen voorzien, zullen de burgerlijke huwelijken in Meerhout laten plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Mag je thuis of op een andere plaats een ceremonie organiseren?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus georganiseerd worden voor maximum 100 personen.

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter,. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen (toepassing van de regels van de sociale bubbel).

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Deze kunnen plaatsvinden maar altijd met

 • respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen)
 • en met maximaal 100 personen
 • zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.
 • De koffietafel dient de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen (toepassing van de regels van de sociale bubbel).

parochiekerken Meerhout

Vanaf zaterdag 13 juni en zondag 14 juni zullen we in onze parochiekerken van Meerhout opnieuw eucharistie vieren op de vertrouwde uren en met de nodige veiligheidsmaatregelen. 

communies en lentefeesten

Communies en lentefeesten die dit voorjaar zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld.De nieuwe data voor de eerste communies in Meerhout zijn al vastgelegd door de Pastorale Eenheid Meerhout-Laakdal:
 • zaterdag 12 september - 17.30 uur: St.-Bavo Zittaart
 • zondag 13 september - 11.00 uur: St.-Jozef Berg
 • zondag 27 september - 9.30 uur: OLVrow Gestel.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.