Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor …?

Deze activiteiten hebben altijd plaats in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging en moeten altijd wel:

  • in aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter
  • met een groep van maximum 50 personen en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

culturele voorstellingen

Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

  • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020)
  • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

professionelen

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

meer info

Na te leven protocol voor de Vlaamse Gemeenschap:

https://cjsm.be/informatie-covid-19

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.