Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor …?

Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.


• Voor de Vlaamse Gemeenschap: https://cjsm.be/informatie-covid-19

• Voor de Franse Gemeenschap: http://www.culture.be/index.php?id=17847

• Voor de Duitstalige Gemeenschap: http://www.ostbelgienlive.be/ExitStrategieKultur

Deze activiteiten die plaatsvinden in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging moeten steeds:
• in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
• met een groep van maximum vijftig personen zijn.

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

meer info

Na te leven protocol voor de Vlaamse Gemeenschap:

https://cjsm.be/informatie-covid-19

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.