Vacature medewerker onderhoud sportinfrastructuur - poetsteam patrimonium

Als medewerker onderhoud sportinfrastructuur ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportinfrastructuur gelegen in de Schoolstraat en sta je onder andere in voor het:

- Uitvoeren van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden

- Inspringen en ondersteunen van gelegenheidswerkzaamheden

- Inspringen en ondersteunen bij afwezigheden van collega's

- Onderhouden en schoonmaken van de apperatuur na gebruik

- Signaleren van tekortkomingen bij werkmiddelen, kwaliteit materialen, ...

- Signaleren van onveilige situaties op de werkvloer

- Opvolgen van richtlijnen naar veiligheid

 

Constructief deelnemen aan werkoverleg:

- De teamleider op de hoogte houden over de taakuitvoering, de stand van zaken over de uitvoering van taken en opdrachten.

- Formuleren van suggesties die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening.

 Het onderhouden van de gemeentelijke sportinfrastructuur vraagt van deze medewerker extra fysieke inspanning:

Voorbeelden:

- De vloer wordt gereinigd met een schrobzuigmachine

- Vooraleer de vloer kan gereinigd worden dienen tafels en stoelen verplaatst te worden.

- De kleedkamers en het sanitaire gedeelte met douches zijn grote ruimtes die een eigen aanpak vragen.

 

 

voor wie?

Voor deze functie zijn geen specifieke diplomavereisten.

Je dient wel de Nederlandse taal goed te kunnen spreken, begrijpen en lezen.

voorwaarden

De vacature betreft een deeltijdse tewerkstelling (19/38 uren op weekbasis) in contractueel verband voor bepaalde duur (van 1 augustus 2019 tot en met 15 december 2022).

procedure

Solliciteren voor deze functie kan tot en met vrijdag 7 juni 2019.

 Hoe?

Je bezorgt het bijgevoegde sollicitatieformulier (volledig ingevuld en ondertekend) aan het gemeentebestuur van Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout.

 - per post (datum poststempel geldt als bewijs)

- je geeft het tegen ontvangst af op de personeelsdienst van het gemeentebestuur Meerhout.

 

De kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een grondig sollicitatiegesprek op woensdag 19 juni 2019.

bedrag

De weddeschaal verbonden aan deze functie is E1-E3.

Bruto maandwedde - E1 met 0 jaren anciënniteit: 1 884,70 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling. Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

 

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

 

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 

  • een haard- of standplaatstoelage

 

  • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)

 

  • een vergoeding onkosten openbaar vervoer

 

  • een fietsvergoeding (0,23 euro/km)

 

  • een hospitalisatieverzekering (vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)

meer info

Meer informatie over deze vacature kan je nalezen in bijgevoegde documenten:

- functieprofiel medewerker onderhoud sportinfrastructuur

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.