Meerhout in VERVOERing: samen op weg naar een veilige en leefbare gemeente

Uit verschillende verkeersonderzoeken en participatiemomenten blijkt dat de Meerhoutenaar droomt van een verkeersveiliger en meer leefbaar centrum voor alle inwoners. Met ‘Meerhout in VERVOERing’ vertaalt het lokaal bestuur deze verwachtingen naar een doordacht mobiliteitsplan.

Meerhout rolt een duurzaam mobiliteitsplan uit

Uit verschillende verkeersonderzoeken en participatiemomenten blijkt dat de Meerhoutenaar droomt van een verkeersveiliger en meer leefbaar centrum voor alle inwoners. Met ‘Meerhout in VERVOERing’ vertaalt het lokaal bestuur in samenwerking met de iok (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) deze verwachtingen naar een doordacht mobiliteitsplan dat een blijvende positieve impact zal hebben op de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het hele grondgebied.

Meerhoutenaar centraal

Op 19 april geeft de het lokaal bestuur het startschot met twee belangrijke verkeersingrepen: een tonnagezonering enerzijds, en aangepaste snelheidsregimes anderzijds. De snelheidsovergangen zullen op strategische plaatsen extra aangeduid worden. Waar nodig komen ook snelheidsremmende maatregelen. Dit zal de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komen. Het lokaal bestuur maakt zich sterk dat deze maatregelen de katalysator zullen zijn om sneller te kiezen voor een verplaatsing te voet of met de fiets.

In een volgend stadium volgen nog gerichte verbeteringen aan de fietsinfrastructuur. Daarvoor heeft het lokaal bestuur tien fietsverbindingen geselecteerd. De Schoolstraat is er één van.

Een 'ontladen' dorpscentrum

Meerhout wil haar woonkernen haast letterlijk ‘ontladen’ door het doorgaand vrachtverkeer aan te pakken. Dagelijks doorkruisen ongeveer duizend vrachtwagens het centrum terwijl zeven van de tien geen bestemming in Meerhout heeft. De assen Olmen-Geel en Mol/Balen -E313 zijn niet uitgerust om zoveel zwaar transport te dragen en vormen bovendien geen onderdeel van het vrachtroutenetwerk. In combinatie met het lokaal verkeer, in het bijzonder fietsers en voetgangers, is dit onhoudbaar én onwenselijk.

De tonnagebeperking is niet alleen voordelig voor de omwonenden die minder drukte en geluidshinder zullen ondervinden. Ook voor actieve weggebruikers,  die zich in de huidige verkeersinrichting onveilig en zelfs verdrukt voelen wanneer vrachtwagens passeren, is dit een stap in de goede richting.

Aangepaste maximumsnelheden

Een lagere snelheid brengt heel wat voordelen met zich mee: een verhoogde veiligheid voor alle weggebruikers, een lagere CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast voor omwonenden. Samen met de tonnagezonering geldt in Meerhout vanaf 19 april een snelheidsplan waarbij het hele grondgebied in volgende snelheidszones is opgedeeld:

  • Maximaal 30 km/uur in de bebouwde kom (Centrum, Berg, Gestel en Zittaart), bos- en natuurgebieden, en tussen Veedijk en Biezenhoed.
  • Maximaal 50 km/uur op wegen zonder fietspaden en wegen met een dubbelrichtingsfietspad met veel conflictpunten zoals de Bevrijdingslaan.
  • Maximaal 70 km/uur op wegen met fietspaden aan beide zijden van de rijbaan of een dubbelrichtingsfietspad met weinig conflictpunten of een veilig alternatief fietspad zoals Heikant.

Blik op de toekomst

De mobiliteitsinspanningen stoppen niet bij de invoering van de snelheidszones en de tonnagebeperking. De komende jaren zet Meerhout verder in op veilige en comfortabele verkeersinfrastructuur, doordacht parkeerbeleid en kwalitatieve fietsvoorzieningen. Denk aan overdekte fietsenstallingen, elektrische laadpalen, verbeteringen op fietsroutes en herinrichting van de centrumstraten.

Verder zijn kleine ingrepen aan de zogenaamde snelheidspoorten voorzien. Op plaatsen waar verkeer een andere snelheidszone inrijdt, moet het wegbeeld dit extra accentueren. Op zulke locaties wil het lokaal bestuur bijvoorbeeld een wegversmalling, aangepaste markering of een groenzone voorzien die zowel de verkeersleesbaarheid als de -veiligheid favoriseren.

Ten slotte wil het lokaal bestuur op langere termijn evolueren naar een circulatieplan voor gemotoriseerd verkeer in en rond het centrum. Om het veiliger te maken moeten we ruimte creëren waar fietsers veilig kunnen rijden en voetgangers gebruik kunnen maken van goede en ruime voetpaden. Dit betekent dat in sommige straten dubbelrichting niet meer mogelijk zal zijn.

Meerhout in VERVOERing

Om inwoners van nabij te betrekken en te informeren over de huidige en komende mobiliteitsinitiatieven wordt alle communicatie voortaan gebundeld onder de noemer Meerhout in VERVOERing.

Met een informatiebrochure voor alle inwoners, extra duiding op meerhout.be/vervoering, artikels in het gemeentemagazine en een gloednieuwe digitale nieuwsbrief hoopt het lokaal bestuur al haar inwoners te bereiken en warm te maken voor een veilig, fietsvriendelijk en leefbaar Meerhout, waar het goed vertoeven, bewegen en leven is.

Meer info & FAQ 

www.meerhout.be/vervoering

Gepubliceerd op maandag 25 maart 2024 8.30 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.