Meerhout ondertekent charter 'Gezonde Gemeente'

Meerhout kiest daarmee voluit de gezonde kaart. Met de ondertekening engageren we ons om verder werk te maken van een sterk lokaal preventief gezondheidsbeleid.

Elke Gezonde Gemeente engageert zich om iedereen tijdens de legislatuur 2019-2024, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen te bieden en te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat, veiligheid, enzovoort

Meerhout was al een Gezonde Gemeente in de vorige legislatuur en zet hiermee dus het engagement verder.

Logo Kempen begeleidt

De lokale besturen staan er niet alleen voor. Logo Kempen staat voor hen klaar met kennis, expertise en begeleidt hen naar een lokaal preventief gezondheidsbeleid ‘Gezonde Gemeente’, altijd op maat van de gemeente. Een stad of gemeente werkt samen met het Logo aan meer bewegen, meer gezonde voeding, meer veerkracht, kankers voorkomen of vroegtijdig opsporen, gamen met mate, minder tabak en alcohol, gezond ouder worden, gezonde publieke ruimte …

Gepubliceerd op donderdag 23 januari 2020 8.41 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.