Meerhout start als Verkeersveilige Gemeente en ondertekent SAVE-charter

Meerhout onderschrijft de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen en ondertekent het SAVE-charter.

Een eerste overleg vond vorige week plaats. Dit startoverleg was een eerste kennismaking met het traject Verkeersveilige Gemeente waarbij gemeenten een eigen actieplan verkeersveiligheid opstellen en uitvoeren onder begeleiding van de vier projectpartners.

Het traject is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Federale Diensten van de Gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. De provincie begeleidt  Meerhout  en haar politiezone Geel-Laakdal-Meerhout bij de opmaak en uitvoering van een actieplan verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen ondersteunt met onder meer begeleidingen op locatie, gratis vormingen, een nieuwsbrief en infofiches. De ondertekening van het SAVE-charter vormt de eerste stap  van het traject Verkeersveilige Gemeente .  

Het actieplan

De ruggengraat van het actieplan bestaat uit de vijf pijlers van verkeersveiligheid, ook wel de vijf E’s genoemd:

  • beleid en organisatie (engagement)
  • educatie en communicatie (education)
  • infrastructuur (engineering)
  • handhaving (enforcement)
  • evaluatie en monitoring (evaluation)

Binnen elke pijler legt Meerhout prioriteiten vast op korte en lange termijn en bouwt regelmatig evaluatie in. Om de doelen van het actieplan te bereiken is nauwe samenwerking met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren cruciaal. Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken van Meerhout willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Het is belangrijk dat de visie op alle niveaus en door alle medewerkers gedragen en uitgevoerd wordt.

Lokaal bestuur Meerhout onderschrijft hiermee het belang van  verkeersveiligheid . Het lokaal bestuur beseft dat er pijnpunten zijn in Meerhout, waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zeker wat betreft de zwakke weggebruiker. Daarom wil Meerhout dit aanpakken met experts ter zake, die dit ook al in andere gemeenten konden toepassen.

Het traject Verkeersveilige Gemeente

Binnen het traject Verkeersveilige Gemeente bundelen de federale diensten van de gouverneur, vzw Ouders van verongelukte Kinderen, Vlaamse Stichting Verkeerskunde en provincie Antwerpen de krachten om gemeenten te helpen bij de opmaak en uitvoering van een eigen actieplan verkeersveiligheid. Elke deelnemende gemeente onderschrijft de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen. Al 56 van de 69 Antwerpse gemeenten stelden zich kandidaat voor deelname aan het traject, 15 van hen konden starten in 2018 en telkens nog eens 10 in 2019 en 2020. Dit jaar starten opnieuw 9 gemeenten.

Gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021 19.03 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.