Meerhout wil samenwerken rond ouderenzorg

Als kleine gemeente is het uitbaten van een woonzorgcentrum een hele uitdaging. Daarnaast is er ook nood aan andere vormen van ouderenzorg, zoals kwalitatieve woonvormen of een dienstencentrum.

Het lokaal bestuur reikt daarom de hand naar andere gemeenten en woonzorgcentra om samen kwaliteitsvolle en betaalbare zorg te kunnen blijven aanbieden.

Doel van samenwerking

Door te gaan samenwerken, zorgen we ervoor dat we gespecialiseerde medewerkers hebben, sterker staan in aankoopprocedures, de financiële tussenkomst van het lokaal bestuur betaalbaar houden en ook tegemoet kunnen komen aan andere behoeften van senioren. Het lokaal bestuur kiest er voor om zelf ouderenzorg te blijven aanbieden en niet uit te besteden aan de private sector. Hierdoor kunnen we toezien op de kwalitatieve zorg voor de bewoners.

Sterke punten in Meerhout

We beschikken over een grote site waar al twee woonzorgcentra kwaliteitsvolle zorg bieden en er ook nog groene ruimte is. Bovendien zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden omdat de oude gemeentegebouwen waar de buitenschoolse kinderopvang en sociale dienst gevestigd zijn, in de toekomst vrijgemaakt moeten worden. 

Wat vooraf ging

Al verschillende jaren bekijkt het lokaal bestuur de mogelijkheden naar samenwerking en nieuwe beheersvormen. Zo waren er besprekingen tussen de lokale besturen binnen het werkingsgebied van Welzijnszorg Kempen en binnen de Eerstelijnszone Zuiderkempen. Daar kwamen geen voorstellen uit. Concreter werd het toen twee ocmw's uit Ter Kempen stapten en het lokaal bestuur aan de andere  besturen het voorstel deed tot uittreding, mits betaling van het exploitatietekort tot 2026 en de gehele leninglasten tot einde 2036. Er zijn, onder begeleiding van de firma Probis, verschillende overnamescenario's voor Ter Kempen afgewogen. Uit de studie van Probis bleek al dat het aantal bedden van de Berk onvoldoende zijn in de toekomst, er wordt een grote vergrijzing verwacht voor landelijke gemeenten zoals Meerhout. Vanuit die reden en de behoefte aan een regierol voor het lokaal bestuur, werd beslist om Ter Kempen en De Berk in één koepel onder te brengen,  een nieuwe beheersvorm, voor Ter Kempen en De Berk samen, uit te werken en andere partners uit te nodigen om mee in te stappen. Hierover communiceerde het lokaal bestuur begin 2023. Nu Stad Geel hetzelfde wil, lijkt het meer aangewezen om die samenwerking te onderzoeken. Het lokaal bestuur besliste daarom zich met de woonzorgcentra Ter Kempen en De Berk kandidaat te stellen. Stad Geel bekijkt op dit moment de ingediende dossiers van de verschillende kandidaten en hoopt tegen het einde van het jaar een beslissing te kunnen nemen. De oproep van Stad Geel werd niet verstuurd naar private (winstgevende) woonzorgcentra.

Privaatrechtelijk versus privaat

Het is duidelijk dat de structuur van een woonzorgcentrum meer afgestemd moet zijn op een zorgvoorziening. De langere selectie- en aankoopprocedures binnen een lokaal bestuur komen hieraan niet tegemoet. Een privaatrechtelijk statuut biedt het woonzorgcentrum de mogelijkheid om sneller over te gaan tot aanwervingen en aankopen terwijl het lokaal bestuur de strategische hoofdlijnen blijft uitzetten en financiële tussenkomsten biedt. Er is geen winstoogmerk en er wordt niet ingeboet op personeelsinzet. Het huidige personeelsbestand behoudt haar verworven rechten en verloning.

Gepubliceerd op maandag 25 september 2023 9.18 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.