6 beleidsdoelstellingen, 30 actieplannen en 224 acties

De gemeenteraad van Meerhout keurde gisteren het meerjarenplan 2020-2025 goed. In februari 2020 organiseert het bestuur hierover vier infomarkten voor geïnteresseerde bewoners.

Het meerjarenplan van Meerhout is ambitieus. Lokaal bestuur Meerhout heeft zes beleidsdoelstellingen geformuleerd die het wil realiseren in de komende jaren. Deze doelstellingen vloeien voort uit de doelstellingen die werden geformuleerd tijdens de drie strategische dagen waarbij meerderheid, oppositie en administratie samen debatteerden over de toekomst. Een unicum, want voorheen gebeurde dat enkel met meerderheid en administratie.  Deze beleidsdoelstellingen vormen de kapstok voor verdere actieplannen en acties.

Na deze driedaagse werkten zes werkgroepen de eerder geformuleerde doelstellingen verder uit. Vertegenwoordigers uit zowel administratie, politiek en belangenorganisaties maakten deel uit van de groepen. Actieplannen en acties werden ontwikkeld en indicatoren werden toegewezen. Elke actie werd financieel vertaald om de impact op de financiën zichtbaar te maken. Aan de hand van deze indicatoren volgt het lokaal bestuur nauwgezet op of een actie of actieplan verwezenlijkt is. 

Aandachtspunten

Duurzaamheid, groen, verbondenheid, handhaving en mobiliteit blijven ook in dit meerjarenplan aandachtspunten. Verder wil Meerhout ook inzetten op een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening. 

Meerhout moet er in de toekomst groener uitzien (214 700 euro) en er wordt ook flink wat budget voorzien voor duurzame energie en ingrepen die de CO2-uitstoot moet halveren tegen 2026. (442 000 euro)

Hoe we ons verplaatsen moet er in de toekomst heel anders aan toe gaan. Hoe precies, dat wordt in het nog op te maken mobiliteitsplan beschreven. Dit plan is gebaseerd op de nota 'graag traag' die er kwam na het participatietraject over mobiliteit in 2017. Wat zeker is: lokaal bestuur Meerhout wil volop inzetten op zachte verplaatsingen.  Verplaatsingen te voet en met de fiets. En in de mate van het mogelijke het openbaar vervoer. (4 500 000 euro)

Van verbinden naar betrekken

Daar waar de vorige legislatuur de focus lag op mensen verbinden, wil het lokaal bestuur nu meer betrokkenheid uitlokken bij inwoners. Door onder meer burgerinitiatieven financieel te ondersteunen en meer vrijwilligers in te zetten wil lokaal bestuur Meerhout een betrokken samenleving creëren. (2 290 000 euro) Handhaving is ook een blijver: afspraken en regels zijn er om gerespecteerd te worden en daar blijft het bestuur op inzetten. (225 000 euro) 

Toegankelijke en klantgerichte dienstverlening

Via heel wat kanalen communiceert het lokaal bestuur met haar inwoners. Het gemeentelijk blad Meerhout Magazine blijft een belangrijke schakel, maar met sociale media kan er sneller gecommuniceerd worden én in twee richtingen. Door de tendensen te volgen, wil het bestuur zijn communicatie blijven verbeteren. Om wachtrijen te vermijden wil  lokaal bestuur Meerhout  ook op afspraak gaan  werken. De sociale dienst zal zijn intrek nemen in het gemeentehuis.  (939 000 euro) 

Investeringen

De belangrijkste investeringen de komende vijf jaar zijn:

uitvoering mobiliteitsplan 2 000 000 euro
fietspad en riolering Gestelsesteenweg (N110) 1 979 000 euro
ontwikkeling scholencampus De Duizendpoot 1 927 700 euro
renovatie gemeentelijke werkplaatsen 1 625 000 euro
buitengewoon onderhoud wegen en voetpaden 1 254 000 euro
aanpassingswerken gemeentehuis     818 000 euro
aankoop rollend materieel buitendienst     684 000 euro
overname van AWV en doortrekken tot centrum Molsebaan (N110)     491 500 euro
ICT infrastructuur gemeente en OCMW    480 000 euro
renovatie gemeentelijk sportcentrum     447 156 euro 


In februari organiseert het lokaal bestuur een viertal infomarkten verspreid over de verschillende gehuchten, waarbij het meerjarenplan aan de inwoners wordt voorgesteld aan de hand van verschillende opstellingen. Inwoners kunnen dan vragen stellen en hun mening geven bij het meerjarenplan. 

Gepubliceerd op dinsdag 17 december 2019 11.40 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.