Moet ik een mond-neusmasker dragen?

provincie Antwerpen

 • Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben.
 •  Iedereen boven 12 jaar is verplicht om een mond-neusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
  • Deze verplichting geldt niet
   • op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is, gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen, bv. wanneer je wandelt in een verlaten bos, wanneer je ‘s ochtends vroeg je hond uitlaat en er nog geen volk op straat is
   • tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
   • tijdens het intensief sporten. Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.
   • tijdens intensieve arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze inspanningen uitgevoerd worden op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
   • als het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen (bijvoorbeeld bij COPD of astma), mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Moet je een mondneusmasker in de auto dragen?

Als je alleen in de auto zit, of met de leden van je gezin, dan moet je nooit een mondneusmasker dragen in de auto. Dan geldt in je auto wat bij je thuis geldt. Rijden mensen met je mee die niet tot je gezinsbubbel behoren, dan draagt iedereen boven de 12 jaar een mondneusmasker. 

overige provincies

Het dragen van een mondmasker of andere neus- en mondbescherming, is verplicht vanaf 12 jaar. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Je draagt een mondmasker:

 • bij gebruik van het openbaar vervoer, vanaf het betreden van de halte, perron of station
 • in de scholen
 • bij de kapper, pedicure en andere contactberoepen
 • in winkels en winkelcentra
 • in bioscopen
 • in theater-, muziek-, en concertzalen
 • in conferentiezalen
 • in auditoria
 • in bibliotheken
 • in musea
 • in gebedshuizen en bezinningsplaatsen
 • in casino's en speelautomatenhallen
 • in gerechtsgebouwen (de voor publiek toegankelijke delen)
 • in de publieke gedeelten van openbare gebouwen
 • in horecazaken (personeel en klanten, behalve wanneer je aan je eigen tafel zit)
 • op markten en kermissen
 • bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging
 • evenementen
 • betogingen.

Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels …

Is het toegelaten om je mondmasker tijdelijk af te nemen op een openbare plaats waar het verplicht is om een mondmasker te dragen?

Ja, het mondmasker mag tijdelijk worden verwijderd maar enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het consumeren van voedsel of dranken (bv. ijsje, wafel, hamburger …).

Wat is het ‘openbaar domein’?

Openbaar domein of publiek domein betekent de openbare weg, terreinen en plekken die toegankelijk voor het publiek, voor iedereen. Ook niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn, behoren tot het openbaar of publiek domein.

Zodra je je privé-domein verlaat, zoals je thuis, bevind je je in de publieke ruimte: op straat, in openbare gebouwen zoals de bibliotheek, het stads- of gemeentehuis, maar ook winkels, horecazaken, provinciale parken en domeinen, …

In het openbaar of publiek domein kan je mensen tegenkomen en is er dus risico op overdracht van het coronavirus.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Het dragen van een mondmasker is ook verplicht voor: 

 • het zaalpersoneel van een horecazaak
 • het keukenpersoneel van een horecazaak, behalve bij functies waarvoor een afstand van 1,5 m kan worden gerespecteerd.
 • In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker alleen bescherming tegen infectie bij nauw contact met een zieke persoon.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.