Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan ondernemingen in cruciale sectoren?

Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005e alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

De verplaatsingen van vrijwilligers naar een organisatie zonder winstoogmerk die deel uitmaakt van een cruciale sector of een essentiële dienst zijn toegelaten met inbegrip van verplaatsingen van thuis naar de plaats van de activiteit.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.