naamswijziging

afspraak maken uittreksel online aanvragen

Je voornaam veranderen kan je laten doen bij team burgerzaken.

Om je achternaam te veranderen moet je zelf contact opnemen met de Federale overheidsdienst justitie.

procedure

Voornaamswijziging

Het verzoek om je voornaam te wijzigen doe je bij team burgerzaken.

Voorwaarden

 • Je bent meerderjarig. Als je minderjarig bent, kunnen je ouders of voogd de aanvraag doen.
 • Je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze
 • Indien je vreemdeling bent zijn er bijkomende voorwaarden: je hebt geen voornaam en je hebt een procedure ingediend voor het bekomen van de Belgische nationaliteit.
 • Je woont in Meerhout, of je woont in het buitenland en Meerhout was je laatste verblijfplaats in België.

Wat breng je mee?

 • Je identiteitskaart
 • Je geboorteakte als je niet in België bent geboren

Procedure

 • Je maakt een afspraak bij team burgerzaken
 • Tijdens je afspraak onderteken je een verklaring met de vermelding van de gevraagde vervangende voorna(a)m(en).
 • Je vraag wordt onderzocht. Er wordt nagegaan of de voornamen geen aanleiding geven tot verwarring, of zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden en of zij niet in strijd zijn met de openbare orde.
 • Binnen een termijn van drie maanden wordt er een beslissing genomen. Bij aanvaarding krijg je een uitnodiging om je nieuwe identiteitskaart met je nieuwe voornamen aan te vragen. Je moet ook je rijbewijs en internationaal paspoort laten vernieuwen. Bij weigering ontvang je een brief met de redenen.

Kostprijs 

Het wijzigen van uw voornaam kost 490 euro.

Er is een verminderd tarief van 49 euro als de voornaam niet overeen komt met uw gender na een geslachtsaanpassing.

Je moet niet betalen wanneer je als niet-Belg de Belgische nationaliteit aanvraagt, maar niet over een voornaam beschikt.

Wijzigen familienaam

Je kan om verschillende redenen je familienaam veranderen. Voor het veranderen van een familienaam is een koninklijk besluit nodig. Je mag deze naamswijziging niet verwarren met een naamswijziging als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).
 
Waar kan je terecht? 
Aanvragen voor naamswijzigingen moet je opsturen naar:

Federale Overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel. 02-542 67 03 of 02-542 66 75
naamsverandering@just.fgov.be
 
Wat stuur je mee?
 • Een aanvraag tot naamsverandering in de vorm van een gewone brief
 • Een afschrift van de geboorteakte
 • Een nationaliteitsbewijs
 • Een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters
 • Een kopie van de documenten die de reden(en) voor de gewenste wijziging bevestigen
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 1)

Hoe verloopt een naamsverandering?
 
Je aanvraag bevat:

 • de naam die je wenst te dragen,
 • de reden(en) waarom je je naam wilt wijzigen,
 • een bewijs van betaling van het registratierecht van 140 euro.

Je dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij jouw naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.
 
Wanneer het koninklijk besluit gegeven is, wordt dit bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

De naamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving.
 
Bij team burgerzaken moet je dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen en indien van toepassing ook een rijbewijs en internationaal paspoort.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.