Niet-Belg? Schrijf je voor 31 juli 2024 in om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Europese en niet-Europese burgers die in België verblijven kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor moet men voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden 

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR). Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • bij de aanvraag tot inschrijving een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de
  wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
  fundamentele vrijheden na te leven

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR)

Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Procedure

Niet-Belgen die zich in het verleden al geregistreerd hadden als kiezer moeten zich niet opnieuw laten registreren.

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie kunnen zich als volgt registreren

 • online
 • door het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier EU-burgers, met een kopie van je identiteitskaart af te geven aan het onthaal in gemeentehuis tijdens de openingsuren
 • per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier EU-burgers, in en stuur het samen met een kopie van je identiteitskaart naar burgerzaken@meerhout.be
 • na afspraak bij de team Burgerzaken, breng zeker je verblijfskaart mee

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie kunnen zich op 5 manieren registreren

 • online
 • door het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier burgers buiten de Europese unie samen met een kopie van je identiteitskaart af te geven aan het onthaal in het gemeentehuis
 • per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier burgers buiten de Europese unie samen met een kopie van je identiteitskaart naar burgerzaken@meerhout.be
 • na afspraak bij de team Burgerzaken, breng je verblijfskaart mee

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht op de website van FOD Binnenlandse Zaken en op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur:

Hoe inschrijven? | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Stemmen | Vlaanderen.be

Gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2024 13.55 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.