Aanleg skatepark

In het meerjarenplan 2020-2025 is de inrichting van een verlicht skatepark in glad beton opgenomen. De werken voor aanleg van fase 1 starten op maandag 19 september 2022.

Het skatepark maakt deel uit van het subsidiedossier voor bovenlokale sportinfrastructuur 'Uitbouw gemeentelijk sportcentrum Meerhout' en het bijhorende integraal toegankelijkheidsplan. De inplanting van het skatepark is voorzien ter hoogte van de pijpenkop aan de Sportlaan.

De werkgroep 'Skaters van Meerhout' kwam samen om een conceptnota met de gewenste lay out uit te schrijven en het ingediende ontwerp en inplanting te bespreken. Uit deze conceptnota bleek een indeling in twee zones, een beginnerszone en een gevorderdenzone, het meest aanwezen. De aanleg van deze twee zones zal gefaseerd verlopen.

Fase 1: gevorderdenzone

In een eerste fase zal de gevorderdenzone worden aangelegd in gepolierd beton (oranje zone op bijgevoegd ontwerp). De zone voor fase 1 beslaat ongeveer 1 225 m2, ofwel 60 % van de projectzone. Van deze 1 225 m2 komt 490 m2 in gepolierd beton. De overige oppervlakte wordt gebruikt als groenzone om de niveauverschillen op te vangen en om te voldoen aan de noodzakelijke wateropvang en buffering.

Fase 2: beginnerszone

De zone voor fase 2, de beginnerszone, beslaat 40 % van de projectzone. De keuze van de verharding van deze beginnerszone is voorzien in glad asfalt. Ook steppers en kinderen met skeelers zullen hier hun gading vinden. We spreken dan van een oppervlakte van 575 m2. De resterende 250 m2 wordt ingericht als groenzone en wadi.

Timing

De werken voor aanleg van fase 1 starten op maandag 19 september. Het einde van de betonwerken van fase 1 is voorzien in januari 2023 (mits gunstige weersomstandigheden).

We hopen in mei 2023 het volledige skatepark feestelijk te kunnen openen.

Gepubliceerd op vrijdag 9 september 2022 14 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.