Nikelaan: aanleg extra afslagstroken en veilige fietsoversteek klaar

De werken op de Nikelaan (N156) zijn afgerond.

Dit voorjaar voerde het Agentschap Wegen en Verkeer enkele aanpassingen uit op de Nikelaan (N156) op het grondgebied Ham en Meerhout. Om de ontsluiting van de verschillende distributiecentra te verbeteren, werden op twee locaties extra afslagstroken aangelegd. Ook de fietsoversteekplaats op de Nikelaan werd meteen beveiligd d.m.v. verkeerslichten. Bij het kruisen van de gewestweg krijgen fietsers daar voorrang. Later dit jaar volgt nog een vernieuwing van het betonnen wegdek van een gedeelte van de Nikelaan. De weginfrastructuur van de gewestweg N156 werd aangepast aan de ontwikkelingen aan de Nikelaan. Het gaat dan vooral om veilige fietsinfrastructuur en een vlottere ontsluiting voor personeel en vrachtvervoer.  Nike draagt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de investeringen.  De laatste schakels van de nieuwe straatverlichting worden nog deze maand geplaatst.

Voorrang voor fietsers bij oversteken

Ter hoogte van twee toegangen naar Nike werden extra afslagstroken aangelegd. Zo werd naar de parking aan het hoofdgebouw een nieuwe oostelijke toegang gecreëerd in de bocht.

Ook ter hoogte van de toegang naar het nieuwe distributiecentrum werden afslagstroken aangelegd. 

Op de Nikelaan bevindt zich ook een fietsoversteekplaats van de fietssnelweg F5 Antwerpen-Hasselt. Die werd nu beveiligd door de installatie van verkeerslichten. Zo kunnen fietsers er conflictvrij oversteken. Dit is bovendien de eerste oversteekplaats van een fietssnelweg in Limburg waar de fietsers voorrang zullen krijgen op het gemotoriseerd verkeer op de gewestweg. Met een optische camera worden de fietsers verder op voorhand gedetecteerd, waardoor het licht voor hen al op groen staat wanneer ze het oversteekpunt bereiken. Zo kunnen ze er in één vlotte beweging doorrijden.  De komende weken en maanden worden de instellingen nog verfijnd.   Na evaluatie moet blijken of dergelijke oplossing vaker gebruikt kan worden bij oversteken van fietssnelwegen, bijvoorbeeld waar het niet mogelijk is fietstunnels of -bruggen aan te leggen.  

Renovatie beton in gedeelte Nikelaan 

AWV heeft ook de intentie om in de loop van dit jaar een gedeelte van de betonnen rijweg van de Nikelaan te renoveren. Het gaat om een gedeelte ter hoogte van de bocht aan het kanaal en de Nike-site. Deze werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen. De toeritten van de andere bedrijven in de Nikelaan zullen steeds bereikbaar blijven. Tijdens de werken zal de werfzone wel worden afgesloten voor doorgaand verkeer, dus zal er een omleiding gelden.

Meer concrete info volgt na verdere afstemming met alle projectpartners (nutsmaatschappijen).

Gepubliceerd op dinsdag 23 april 2019 8.29 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.