notariële inlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een perceel grond of een woning moet de koper allerhande informatie krijgen. 

De notariële inlichtingen vermelden:

  • vergunningen 
  • erfdienstbaarheden
  • bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied …) 
  • RUP, BPA of verkaveling
  • heffingen voor leegstand, verwaarlozing ... 
  •  milieu- en natuuraspecten
  • informatie over erfgoed

procedure

  • Notaris: aanvraag via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar ro@meerhout.be met vermelding van een geldig perceelsnummer en adres

bedrag

60 euro

Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend en binnen eenzelfde gemeente liggen en er maximaal op 1 perceel 1 of meerdere gebouwen geregistreerd zijn.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.