rioleringswerken en fietspaden Olmsebaan

welke werken?

 • Meerhout: rioleringswerken

 lokale aanpassing aan de riolering voor optimaal gebruik

aanleg doorsteken riolering

aanleg persleiding en dienstriool met persunits naast de rijbaan

 •  Balen: rioleringswerken, aanleg fietspaden en volledige nieuwe rijweg

duur van het ganse project

van 17 september 2018 tot najaar 2019

timing voor Meerhout

november - december 2018:

 • werken ter hoogte van Olmsebaan 267 (Burgerhoeve)

  Hier starten de werken aan de riolering rond 26 november tot 30 november (na de werken ter hoogte van Maereholt).

  Voorafgaand zal Proximus aan de noordzijde 3 voedingskabels verleggen; hiervoor dienen een 3 000 lassen te gebeuren aan de telefoonleidingen. Ook hier zal Pidpa mogelijk de hoofdleiding dienen aan te passen wanneer blijkt dat een nieuwe rioolput niet geplaatst kan worden.

  > omleidingsplan B.2

 • persleiding, pompunits, wachtleidingen voor zijstraten en dienstriolen (onder fietspad noordzijde).

  Vanaf 5 november start de aanleg van de persleiding vanuit Balen-Olmen naar Olmsebaan 267.

  Op grondgebied Meerhout gaat dit samen met de vernieuwing van de waterleiding en de aanleg van de dienstriolen (om de woningen aan te sluiten) gebeuren.

  Aan de zijstraten Gervoortstraat, Weversstraat en Bremstraat zal er kortstondig hinder zijn om wachtbuizen te plaatsen (wegdoorbrekingen).

  > omleidingsplan B.3

Alle wegdoorbrekingen worden eerst met steenslag aangevuld en daarna in 2 werkgangen (noordzijde/zuidzijde) samen gebetonneerd met snelhardend beton (72 uur). 

Normaal zijn tegen het kerstverlof de grootste werken in de Olmsebaan uitgevoerd. Plaatselijk verkeer kan vanaf het kerstverlof over de Olmsebaan zelf.

Als je de omleidingen voor plaatselijk verkeer volgt is iedereen bereikbaar en kan de aannemer vlotter en sneller werken. Passeer je een machine zoek dan voor de veiligheid oogcontact met de machinist.

timing voor Balen

In januari 2019 starten de rioleringswerken in Balen-Olmen ter hoogte van Straalheide in de richting van Olmen-centrum. Het gedeelte Straalheide in de richting gemeentegrens Meerhout zal na het bouwverlof 2019 worden uitgevoerd.

contactgegevens voor bewoners en handelaars

 • nutsmaatschappijen
  • Fluvius
   • storingen: 078 35 35 00
   • gasreuk: 0800 65 065
  • Pidpa
   • storingen: 0800 90 300
  • Proximus
   • storingen telefoon: 0800 22 200
   • storingen ADSl: 0800 22 312
  • Telenet
   • storingen: 015 66 66 66
 • Aquafin: 03 450 45 45, contact@aquafin.be
 • aannemer
  • werfleider Stef Van Gorp, 0470 95 13 40
  • locatie: werfkeet hoek Zandvlietstraat - Oude Brugstraat
 • gemeente: Herman Thys, 014 24 99 55, technischprojectbegeleider@meerhout.be
 • noodnummer buiten de werkuren en in het weekend: 0800 16 603

hinder voor handelaars

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kan je je klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

De hinderpremie kan je aanvragen via deze link.

hinder voor doorgaand verkeer

Tijdens de volledige duur van de werken is de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is er een omleiding voorzien via Burgemeester Adriaensenlaan, Borgerhout, Schoolstraat, Beerstraat richting Molsebaan en omgekeerd.

bouwheer

Aquafin is bouwheer. Praktische info over de uitvoering, timing van de werken en verkeershinder vind je op de website van Aquafin.

kostprijs

Het project wordt geraamd op 2,9 miljoen euro, inclusief btw.

partners

Aquafin samen met Pidpa en de gemeenten Balen en Meerhout.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.