Onderzoek naar nieuwe bestemming pastorie

Stichting Kempens Landschap begeleidt een herbestemmingsonderzoek voor de pastorie aan het Pastoor van Haechtplein. Het architectenbureau Erfgoed & Visie start met een bouwkundige analyse van de oude pastorie en onderzoekt welke functies passen in dit beschermd monument.

Onze gemeente is eigenaar van de voormalige pastorie van de Sint-Trudoparochie die in 2011 beschermd werd als monument. Op dit moment is de gelijkvloerse verdieping in gebruik door het kunstenaarscollectief TARMAC. De eerste verdieping en de zolder staan leeg.  Rechts naast de pastorie ligt het gemeentelijk administratief centrum. De pastorietuin is onderdeel van een groen, publiek toegankelijk binnengebied dat het gemeentehuis, het woonzorgcentrum, de openbare bibliotheek en de gemeentelijke basisschool met elkaar verbindt.  

Oorsprong in de jaren 1600

Het pand kent een lange geschiedenis. De oudste elementen dateren uit de 17de eeuw. In de voorbouw is stucwerk uit de 17de eeuw of begin 18de eeuw bewaard gebleven. Vanaf het midden van de 18de eeuw tot in de 20ste eeuw deed het pand dienst als pastorie van de Sint-Trudoparochie. De muurschilderingen in het achterhuis zijn waarschijnlijk in het midden van de 19de eeuw aangebracht. In 2009 kwamen deze schilderingen vanonder het behangpapier tevoorschijn tijdens werkzaamheden. Ze werden in 2012 geconserveerd en gerestaureerd.

Doel van het onderzoek

Op basis hiervan kunnen beslissingen genomen worden over de verdere invulling van dit pand. De restauratie en herbestemming van de pastorie zou een mooi sluitstuk zijn van de opwaardering van de verschillende monumenten aan het Pastoor van Haechtplein en in het verlengde daarvan, het marktplein.

Timing

Tegen het einde van het jaar krijgt de gemeente een eindrapport met de mogelijke herbestemmingsscenario’s, welke aanpassingen daarvoor nodig zijn en welk kostenplaatje eraan vasthangt.

Premie

Aangezien de pastorie een beschermd monument is, heeft Kempens Landschap een onderzoekspremie aangevraagd bij Onroerend Erfgoed om de kosten van het herbestemmingsonderzoek te drukken. Eind vorig jaar werd de subsidie voor maximaal 20 000 euro goedgekeurd.

Gepubliceerd op maandag 15 maart 2021 8.32 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.