openbaar onderzoek ontwerp van digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en opmerkingen indienen.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de
waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die
informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijk komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd.

Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Als je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, kan je dat melden. 

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.
Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan aan het lokaal bestuur overmaken. 

Gepubliceerd op woensdag 1 september 2021 10.38 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.