Openbaar onderzoek over RUP Schoolomgeving

De gemeenteraad stelde op 29 december het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot voorlopig vast. Het openbaar onderzoekt loopt van 1 februari tot en met 1 april.

Waarover gaat het?

Het gaat over het gebied tussen St. Trudoweg, Schoolstraat, Boerenkrijglaan, Eikenboomlaan en de trage verbinding richting St. Trudoweg vanaf de Eikenboomlaan.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg rup, willen we de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied vastleggen op basis van een aantal ruimtelijke krachtlijnen. Deze mogelijkheden werden onderzocht via ontwerpend onderzoek waarbij het onderzoek en het ontwerp in één proces verweven waren. Het lokaal bestuur, experts en ontwerpers zaten hiervoor samen aan tafel. Resultaat: een masterplan.

Het rup beschrijft de juiste voorwaarden om de uitvoering van het masterplan mogelijk te maken. Hierbij wordt maximaal ingezet op het versterken van de bestaande gemeenschapsvoorzieningen en het creëren van ruimte voor bijkomende gemeenschapsvoorzieningen. We houden hierbij rekening met de sterke punten van het gebied: groen, toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers ...

Wat voorafging

De opmaak van de startnota en de procesnota was de eerste formele stap in het rup-proces.

Hierover liep een publieke raadpleging van 2 december 2022 tot en met 30 januari 2023 en was er een infomarkt op 20 december 2022. Aansluitend is de scopingsnota opgemaakt. Deze nota bouwt verder op de startnota: de ontvangen adviezen en inspraakreacties van de raadplegingsronde zijn erin verwerkt en er is beschreven hoe met deze adviezen en inspraakreacties wordt omgegaan. Deze nota dient als basis voor het voorontwerp rup. De adviesinstanties konden hierover tot 22 oktober 2023 advies uitbrengen. Deze adviezen zijn verwerkt en het ontwerp rup is opgemaakt.

 Openbaar onderzoek

Het voorlopig ruimtelijk uitvoeringsplan kan je van 1 februari tot en met 1 april 2024 raadplegen op www.meerhout.be. Of je kan de documenten komen inkijken in het gemeentehuis, Markt 1. Maak vooraf een afspraak via ro@meerhout.be of 014 29 99 46.

Reacties

In het kader van het openbaar onderzoek kan je uiterlijk op 1 april op één van volgende manieren je reactie bezorgen:

  • Met een brief: je stuurt de brief ter attentie van Gecoro Meerhout, Markt 1, 2450 Meerhout.
  • Met een document dat je afgeeft in het gemeentehuis, Markt 1, 2450 Meerhout tegen ontvangstbewijs.
  • Met een mail die je stuurt aan ro@meerhout.be

Meer informatie

Raadpleeg de documenten en voorafgaande fasen.

Gepubliceerd op woensdag 31 januari 2024 14.32 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.