Oproepingsbrief niet ontvangen of verloren?

Iedere persoon die op de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. De eerstvolgende verkiezingen (federale, regionale en Europese verkiezingen) vinden plaats op zondag 26 mei 2019.

Je moet stemmen in de gemeente waar je bent gedomicilieerd ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten (1 maart 2019). Die gemeente verstuurt jouw oproepingsbrief ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als je verhuisde na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar jouw vorige adres.

Op de verkiezingsdag breng je jouw oproepingsbrief en identiteitskaart mee naar het aangegeven stembureel. In Meerhout wordt er tussen 8 en 16 uur digitaal gestemd in de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot - Schoolstraat 1 - 2450 Meerhout.

Je ontving geen oproepingsbrief?
Je ontving 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief of je bent je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst team burgerzaken op het gemeentehuis. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt ‘DUPLICAAT’ vermeld door het gemeentebestuur.

Je verloor op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart?
Bij diefstal of verlies van jouw identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen op het gratis nummer 0800 2123 2123.
Vervolgens doe je tijdens de openingsuren onmiddellijk aangifte bij team burgerzaken.
Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).
De politie of het gemeentehuis geeft jou een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Op zondag 26 mei kan je bij de medewerkers van team burgerzaken terecht aan het infopunt dat opgesteld is in de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot van 8 tot 16 uur.

Gepubliceerd op vrijdag 3 mei 2019 18.57 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.