Welke voor- en naschoolse opvang is er voor mijn kind?

De opvang van kinderen van de scholen De Duizendpoot, De Boomgaard en De Egelantier wordt opgesplitst. De kinderen zullen opgevangen worden op een locatie verbonden aan de school waar zij schoollopen.

Kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders mogen naar de opvang/school gaan zolang ze zelf geen ziektesymptomen vertonen, tenzij de huisarts anders beslist. 

Is je kind ingeschreven in de BKO maar deze opvang niet meer nodig? Annuleer dan zo snel mogelijk.

voor wie?

Kleuters en lagereschoolkinderen die in Meerhout schoollopen.

Vanaf 4 mei kunnen terug meer kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang komen:

 • kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren: 1 ouder die buitenshuis werkt is voldoende
 • kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie
 • kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is.
Kinderen van ouders die beiden thuis werken, kunnen vanaf 18 mei terug naar de opvang.

Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de opvang. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve/hygiënische maatregelen toe.

voorwaarden

De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden. Bijkomend vragen we aan ouders:

 • draag een mond- en neusbedekking tijdens de breng- en haalmomenten
 • bewaar een veilige afstand met andere ouders en de medewerkers van de opvang
 • vermijd de leefruimtes van de opvang
 • slechts 1 ouder en liefst steeds dezelfde komt de kinderen brengen en halen
 • hou zieke kinderen thuis.

procedure

Locaties en inschrijven

De kinderen zullen opgevangen worden op volgende locaties:

De Duizendpoot

- Voor de schooluren: (inschrijven via de buitenschoolse kinderopvang)

Opvang in de locatie van de Buitenschoolse kinderopvang De Meerkatjes , Gasthuisstraat 33, 2450 Meerhout.

- Tijdens de schooluren: (inschrijven via de school)

Opvang in de school op volgende locaties:

 • Kleuters in de locatie Gasthuisstraat 33, 2450 Meerhout
 • Lagereschoolkinderen in de locatie Schoolstraat 1, 2450 Meerhout

- Na de schooluren: (inschrijven via de buitenschoolse kinderopvang)

Opvang in de locatie van de Buitenschoolse kinderopvang De Meerkatjes, Gasthuisstraat 33, 2450 Meerhout.

De Boomgaard

- Voor de schooluren: (inschrijven via de buitenschoolse kinderopvang)

Opvang in de school: Veldstraat 81, 2450 Meerhout

- Tijdens de schooluren: (inschrijven via de school)

Opvang in de school: Veldstraat 81, 2450 Meerhout

- Na de schooluren: (inschrijven via de buitenschoolse kinderopvang)

Opvang in de school: Veldstraat 81, 2450 Meerhout

De Egelantier

- Voor de schooluren: (inschrijven via de buitenschoolse kinderopvang)

Opvang in de kleuterschool Gestel: Sint-Barbarastraat 6, 2450 Meerhout

- Tijdens de schooluren: (inschrijven via de school)

Opvang in de kleuterschool Gestel: Sint-Barbarastraat 6, 2450 Meerhout

- Na de schooluren: (inschrijven via de buitenschoolse kinderopvang)

Opvang in de kleuterschool Gestel: Sint-Barbarastraat 6, 2450 Meerhout

Inschrijven BKO De Meerkatjes

 • via het online platform i-school vanaf dinsdag 31 maart 2020

Uurregeling

De kinderen zullen tijdens de paasvakantie op de bovenstaande locaties als volgt opgevangen worden:

 • Vanaf 7 uur zal er opvang voorzien worden door de buitenschoolse kinderopvang.
 • Tijdens de normale schooluren (zoals op schooldagen) zal de opvang voorzien worden door leerkrachten verbonden aan de school.
 • Na de reguliere schooltijd (zoals op schooldagen) voorziet de buitenschoolse kinderopvang opnieuw opvang tot 18.30 uur.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.