Processierupsen

1. Wat deed Meerhout ter preventie en bestrijding van processierupsen?

 • Op het einde van het rupsenseizoen 2019 werden feromoonvallen ingezet om een inschatting te kunnen maken van hoeveelheden en vindplaatsen van de rupsen voor 2020. De verwachtingen in Meerhout zijn gelijkaardig aan de rest van de provincie. Er wordt een vrij grote overlast verwacht.
 • In de winter van 2019-2020 werden 3820 bloembollen geplant. Deze trekken zweefvliegen en andere insecten aan, die parasiteren op de processierupsen.
 • In het voorjaar van 2020 werden in heel Meerhout, en in het bijzonder op de gekende plaatsen in totaal 100 mezennestkasten opgehangen. Deze worden door een vrijwilliger steekproefsgewijs gecontroleerd. Op17 mei waren al over de 500 kleine meesjes geteld in bijna 70 gecontroleerde kastjes!
 • Bij de eerste maaibeurt van de wegbermen maaien we maar één meter breed, hoofdzakelijk om de verkeersveiligheid te garanderen. Het niet gemaaide deel van de bermplanten kan volop tot bloei komen, waardoor dit verschillende soorten insecten aantrekt.
 • Het actief bestrijden door middel van branden, zuigen of plukken is gestart op maandag 25 mei.

2. Meldingen

Alle meldingen van verzamelen we op een kaart die je hier kan raadplegen. Toch nog ergens anders processierupsen gezien? Dan kan je dit melden bij het Team groen en milieu:

 • telefonisch aan team milieu: 014 24 70 40 (of onthaal bij niet antwoorden: 014 24 99 20)
 • via mail aan milieu@meerhout.be

Vermeld zeker een omschrijving van de exacte locatie (straatnaam, straatzijde, huisnummer,…), eigenaar van de boom (openbaar of privé), het aantal bomen en een grootte-orde van het aantal nesten.

3. Bestrijding

De beste bestrijdingsmethode is nog altijd de natuurlijke vijanden hun werk laten doen. Het is wettelijk niet verplicht om processierupsen te bestrijden. Toch zal het gemeentebestuur de eikenprocessierupsen op een aantal locaties laten verwijderen door gespecialiseerde firma's. We hebben dit jaar een overeenkomst met de firma's Habitus uit Mol en Lenglez uit Nijlen. Deze zullen de rupsen bestrijden door de nesten weg te zuigen met een speciale stofzuiger, weg te plukken of weg te branden. De eerste bestrijdingen zijn maandag 25 mei begonnen. De bestrijders zullen regelmatig in het straatbeeld te zien zijn.

Het gemeentebestuur zal de rupsen op het openbaar domein laten verwijderen. Rupsen in private bomen zullen we uitzonderlijk eveneens laten bestrijden, maar enkel voor zover ze bereikbaar zijn vanaf de openbare weg. In ieder geval hanteren we volgende prioriteitenlijst:

 1. Plaatsen waar kinderen georganiseerd samenkomen
 2. In de nabije omgeving van bewoonde gebouwen
 3. In de omgeving van zitbanken en picknickbanken
 4. Langs bewegwijzerde fiets- en wandelroutes
 5. Andere locaties voor zover dit logistiek en budgettair mogelijk is

De eventuele bestrijding op privédomein is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Hij kan hiervoor contact opnemen met een gespecialiseerde firma. Een lijst van aannemers vind je hier.

4. Wat te doen bij hinder door brandharen eikenprocessierups?

Heb je een geïrriteerde huid door de brandharen van de eikenprocessierups? Bij lichte symptomen is er geen behandeling nodig. De klachten verdwijnen meestal vanzelf na 1 tot 2 weken. Bij hevige jeuk haal je best een anti-jeuk middel bij je apotheker. Raadpleeg je huisarts bij ernstige klachten.

Probeer dus zoveel mogelijk contact met brandharen te vermijden. Kom je toch in contact met de haartjes, begin dan niet te krabben en te wrijven, maar spoel en was huid of ogen goed met water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Vermijd om via de kleding opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Was daarom je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog mogelijke temperatuur)."

Meer info over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.