schattingscommissie

Wanneer kan er beroep gedaan worden op de schattingscommissie?

Bij schade aan landbouwgewassen, veroorzaakt door weeromstandigheden, gevallen van overmacht bijvoorbeeld bij hevige onweer, overstromingen … maar ook als de gewassen schade ondervinden door onvermijdelijke ziekte, bijvoorbeeld niet te behandelen plagen, die het gevolg zijn van weersomstandigheden.

De commissie wordt niet bijeengeroepen in volgende gevallen:

  • schade door economische of speculatieve redenen 
  • schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg (bijvoorbeeld sproeischade)
  • als de schade minder dan 20 procent van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf bedraagt, ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.

Hoe is de schattingscommissie samengesteld?

  • burgemeester of zijn afgevaardigde
  • bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen
  • gewestingenieur buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij
  • landbouwer (+ een plaatsvervanger) aangesteld door de burgemeester
  • landbouwer (+ een plaatsvervanger) op voorstel van de gewestingenieur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. 

Wat moet een landbouwer doen om schade te laten vaststellen?

Het is belangrijk om, op het moment dat een ramp zich voordoet, zoveel mogelijk gegevens te verzamelen door bijvoorbeeld foto's te nemen. De landbouwer, die schade heeft geleden, doet een schriftelijke aanvraag aan het lokaal bestuur om de schattingscommissie samen te roepen. Dit doe je best door onderstaand excel-bestand in te vullen en in excel-formaat te mailen aan milieu@meerhout.be.

Hoe gebeurt een schatting?

Zodra de schade vaststelbaar is, komt de schattingscommissie langs voor een eerste vaststelling.
Een tweede vaststelling gebeurt bij het oogsten zodat de opbrengst kan geraamd worden na de schade.
Er wordt een proces-verbaal opgemaakt, waarvan de landbouwer een exemplaar ontvangt.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.