Is telewerk verplicht?

provincie Antwerpen

Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.

Ik woon in de provincie Antwerpen, maar werk in een andere provincie of in het buitenland. Moet ik ook telethuiswerken? 

De telethuiswerkverplichting geldt enkel op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Iedereen die in de provincie Antwerpen werkt, werkt verplicht thuis, tenzij dat - omwille van de aard van het werk of de functie - echt niet mogelijk of wenselijk is. De principiële telethuiswerkverplichting geldt ook voor personen van buiten de provincie Antwerpen die in de provincie Antwerpen werken. De verplichting geldt niet voor mensen uit de provincie Antwerpen die elders werken.

De Nationale Veiligheidsraad beveelt telethuiswerken aan voor alle Belgen.

Conclusie: verplicht telethuiswerken moet in de provincie Antwerpen, behalve wanneer het niet anders kan of niet wenselijk is. In de rest van België is het sterk aanbevolen.

Attest van werkgever

Je hebt geen attest nodig van de werkgever om te bewijzen dat je je verplaatst voor je werk, behalve wanneer het verplaatsingen tussen 1.30 uur en 5 uur betreffen.

overige provincies

Telewerk blijft aanbevolen indien mogelijk. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.