aanvraag overkluizing

Voor het overwelven/inbuizen van een (gemeentelijke) gracht moet je altijd een aanvraag indienen bij team openbare werken. Indien de gracht gelegen is langs een gewestweg, moet je eerst een vergunning bekomen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

voor wie?

Iedereen die een overwelving/inbuizing wil om een noodzakelijke toegang tot zijn/haar perceel te garanderen.

voorwaarden

De maximale vergunde breedte van een overkluizing is 7,5 meter mits grondige motivatie.
De werken worden uitgevoerd door onze medewerkers.

procedure

Het aanvraagformulier bezorg je aan team openbare werken, lokaal bestuur Meerhout, Markt 1 of mail je naar openbare.werken@meerhout.be

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.