vacature begeleider buitenschoolse kinderopvang (m/v)

Ons enthousiast team van begeleidsters buitenschoolse kinderopvang is dringend op zoek naar een tijdelijke collega.

Werk jij graag met kinderen, ben je creatief en heb je goesting om je talent bij ons in te zetten?

Dan hebben wij jou nodig!

hoofddoel van de functie

De begeleider buitenschoolse kinderopvang staat in voor de dagelijkse begeleiding van basisschoolkinderen in groepsverband. Tot deze dagelijkse begeleiding behoren de dagelijkse zorg, het creëren van een stimulerende omgeving voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en huishoudelijke taken die verband houden met de zorg voor de kinderen. Het concrete takenpakket hangt mee af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de zorgbehoeften van de kinderen.

voor wie?

Je voldoet aan één van de kwalificatievereisten vooropgesteld door Kind en Gezin;

 •  derde jaar van de derde graad Kinderzorg
 • tweede jaar van de derde graad sociale technische wetenschappen of jeugd- en gehandicaptenzorg
 • derde jaar van de derde graad internaatswerking of leefgroepenwerking
 • derde jaar van de vierde graad van de richting ziekenhuisverpleegkundige of psychiatrisch verpleegkundige
 • attest 'begeleider buitenschoolse kinderopvang' georganiseerd door de VDAB
 • attest dat bevestigt dat het eerste en tweede studiejaar van de bachelor opleiding 'onderwijs' of 'orthopedagogie' met vrucht is voltooid

voorwaarden

algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, solliciteer dan zo snel mogelijk.

Je kan je kandidaat stellen via het e-loket van onze gemeentelijke website.

Vergeet zeker niet je diploma of getuigschrift toe te voegen.

bedrag

ons aanbod

De begeleider buitenschoolse kinderopvang ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal C1-C3; bruto-maandwedde: 2 127,91 (index 1,8845) bij een voltijdse tewerkstelling (C1 met 0 jaren anciënniteit). Er dient eventueel een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding

meer info

Je bent beschikbaar op volgende dagen en tijdstippen:

 • Maandag, dinsdag en donderdag 6.50-9.00 u en 15.40-18.30 u
 • Woensdag 6.50-9.00 u 11.15-18.30 u
 • Vrijdag 6.50-9.00 u en 14.40-18.30 u

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.