isolatie en quarantaine

personen met een positieve PCR test

patiënten met symptomen

De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen.

personen die geen symptomen hebben

De isolatie van 7 dagen begint vanaf de datum van staalafname.

personen met hoge-risico contacten of die terugkeren uit rode zone

De quarantaine wordt vastgelegd op 7 dagen. De begindag van deze 7 dagen is de dag van het laatste hogerisicocontact of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef. De PCR test moet afgenomen worden op de 7de dag na het begin van de quarantaine.

Wat is quarantaine?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die na een reis vooraf moet opgegeven worden via het “Public Health Passenger Locator Form”. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel.

Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten. De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België aankomt, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5 meter bewaren).

 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).

Bezoek van externen is niet toegestaan.

Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.

Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.

De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.

Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits
het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere
personen en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:

 • dringende medische zorgen
 • aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering
 • regelen van dringende juridische/financiële kwesties
 • voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben, voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid.

Quarantaine versus isolatie

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk.

 • Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
  • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen.
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen.
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen.
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.