rechtspositieregeling

In de rechtspositieregeling komen aan bod:

 • rechten en plichten
 • aanwervingsprocedures en -voorwaarden
 • functionele loopbaan en bevordering
 • evaluatie
 • vorming en opleiding
 • bezoldigingsregeling en de salarisschalen
 • regeling van vergoedingen en toelagen
 • regels over ontslag en ambtsneerlegging van statutaire medewerkers
 • administratieve toestand van statutaire medewerkers
 • regels over verloven en afwezigheden. 

voor wie?

De rechtspositieregeling van de gemeente is van toepassing voor de personeelsleden van het gemeentebestuur en personeelsleden van het OCMW in eenzelfde functie als gemeentelijke collega's.

De rechtspositieregeling van het OCMW is van toepassing op volgend OCMW-personeel:

 • het specifiek personeel, waaronder wordt verstaan het personeel dat een betrekking bekleedt die niet bestaat in de gemeente die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bedient
 • maatschappelijk werkers, vermeld in artikel 183, § 1
 • het voltallige personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en voor het voltallige personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers.

meer info

 • goedgekeurd op gemeenteraad van 28 mei 2018
 • goedgekeurd OCMW-raad van 30 mei 2018.
 • gepubliceerd op 26 februari 2019.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.