registratieplicht covid-19 gasten horeca

provincie Antwerpen

Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. 

overige provincies

De nationale veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid van
hun gasten moeten noteren. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en kennissen beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staan op nummer één!

Welke gegevens?

De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer
of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14
dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel
worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen covid-19, moeten worden vernietigd
na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit
weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Wat gaat er gebeuren met je gegevens?

Je hoeft niet bezorgd te zijn over de verwerking van je persoonsgegevens. Die worden verwerkt in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Je gegevens worden bewaard in een gesloten envelop voor een duurtijd van 14 dagen, waarna deze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval worden je gegevens gebruikt voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de covid-19 pandemie.

meer info

Heb je vragen hierover, vraag dan naar de verantwoordelijke van het restaurant, café of hotel.

of op de website van FOD economie

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-raadgevingen-voor

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.