samenleven met en zorgen voor een persoon met dementie