self assessment testing

Door deze vragenlijst in te vullen, kan je inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Om je privacy te beschermen, worden de antwoorden op de vragen niet opgeslagen. Heb je milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan je na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen en aansluitend met deze code een afspraak maken in een testcentrum of bij een apotheek in de buurt. Je moet een (elektronische) afdruk van deze ingevulde vragenlijst kunnen voorleggen om de test te laten afnemen.

De vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Als je ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of als je gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem je best contact op met een arts.

Hoe krijg ik mijn quarantainecertificaat?

Een quarantainecertificaat wordt verstuurd naar het e-mailadres dat je opgaf en/of naar je eBox die je online kan raadplegen via www.myebox.be. Als je dit quarantainecertificaat niet hebt ontvangen op een van deze twee kanalen maar je hebt wel een sms met de quarantaine-code ontvangen, dan kan je het hier aanvragen met volgende gegevens:

  • je rijksregisternummer
  • de 16-cijferige code die je per sms ontvangt (de quarantaine-code)
  • je GSM-nummer
  • je e-mailadres

Als je geen sms kan ontvangen, kan je een certificaat aanvragen via je huisarts.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.