sporten

Je mag weer alle sporten beoefenen, ook de contactsporten, indoor en outdoor, amateur of professioneel, onder volgende voorwaarden:

 • Sportlessen en trainingen moeten plaatsvinden
  • In een georganiseerd verband, namelijk door een club of een vereniging.
  • Altijd in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter.
  • Met een groep van maximum 50 personen.

Sportcompetities

Competities mogen plaatsvinden.

Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

 • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 personen vanaf 1 augustus 2020)
 • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

 • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 vanaf 1 augustus 2020
 • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 vanaf 1 augustus 2020).

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum vijftien personen (sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.


Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband

Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 15 personen.

sportinfrastructuren

open

gesloten

 • Speeltuin Kinderweelde blijft voorlopig gesloten.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.