sporten

Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband

Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband:

(door een club of een vereniging)

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden:

  • maximum 50 sporters, inclusief verplicht aanwezige meerderjarige trainer, begeleider of toezichter
  • voor kinderen -12 jaar gelden voor de rest geen restricties wat betreft aantal
  • voor sporters +12 jaar moet er ook voldoende sportoppervlakte zijn, afhankelijk van de sport. Algemeen moet per sporter minimaal 30 m² gewaarborgd worden. Als er nauwelijks kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact, is dat overdreven en adviseert het protocol van Sport Vlaanderen om minimaal 10 m² per aanwezige sporter te waarborgen en het materiaal tussen opeenvolgende gebruikers te ontsmetten. 
  • -12 en +12 kunnen gemengd worden, maar dan gelden de strengere maatregelen (dus de densiteitsregels)
  • voor vechtsporten en danssporten zal 10 m² gelden op voorwaarde dat men met dezelfde partner danst/spart en ervoor zorgt dat men afstand kan houden van de andere ‘koppels’. Voor andere sporten geldt 30 m²
1 persoon per 10 m² de actieradius is lokaal en 1,5 meter afstand houden is mogelijk (dans, vechtsport, ...)
1 persoon per 30 m² de actieradius loopt door heel de zaal en afstand houden is niet mogelijk (voetbal, volleybal, basketbal, squash, …)

Kleurcodes in de sport

Voor een overzicht van de kleurcodes in de sport verwijzen we naar de downloads.

Sportcompetities

Competities mogen plaatsvinden.
Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. 


Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

  • 200 als de wedstrijd binnen plaatsvindt
  • 400 als de wedstrijd buiten plaatsvindt.


Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

  • 200 als de wedstrijd binnen plaatsvindt
  • 400 als de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Het is voor toeschouwers verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het
onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum 10 personen (volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Als een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.
Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen … kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Registratie van contactgegevens 

De registratie van contactgegevens van deelnemers bij sportlessen is verplicht.

In cafetaria's van sportclubs zijn de regels van horeca van toepassing. Ook hier geldt de registratieplicht van klanten.

sportinfrastructuren

open

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.