Sportkamp geannuleerd

Het college van burgemeester en schepenen besliste om het sportkamp dit jaar niet te laten plaatsvinden. Team vrije tijd werkt aan een alternatief aanbod voor zomeropvang.

De federale overheid nam ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze maatregelen hebben uiteraard ook verstrekkende gevolgen voor de vrijetijdssector.

Versoepeling, maar maatregelen blijven gelden

Sinds 4 mei 2020 werden er stelselmatig versoepelingen doorgevoerd. De rode draad in deze versoepelingen blijft steeds: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, fysiek contact vermijden, …

Het gemeentelijk sportkamp is een kamp dat zich richt naar kinderen tussen 6 en 13 jaar. Jaarlijks nemen er meer dan 300 kinderen deel aan dit sportkamp. Dit sportkamp wordt getypeerd door de vele kruisbestuivingen.

Grote groepen kinderen met hun begeleiders verplaatsen zich om het uur naar een andere sport. Alle sporten worden begeleid door andere lesgevers verbonden aan die specifieke sport. Het sportaanbod bestaat uit een variatie aan sporten: contactsporten, openluchtsporten, binnensporten, behendigheidssporten …

Alle kinderen verzamelen 's morgens en 's avonds op de speelplaats van basisschool De Duizendpoot. Daarnaast worden er op twee dagen ook verplaatsingen gemaakt naar grotere recreatiecentra/sportcentra. Deze verplaatsingen gebeuren in grotere groepen en deels met de bus.

Het spreekt bijna voor zich dat dit concept in deze coronatijden moeilijk overeind kan blijven. Dit kamp wordt getypeerd door vele kruisbestuivingen tussen vele kinderen onderling en een grote groep sportbegeleiders en groepsbegeleiders. Dit staat haaks op de huidige aanbevelingen zoals onder andere het beperken van het aantal contacten, afstand houden,…

Bovendien zijn er op dit moment nog te veel onzekerheden:

  • Mogen sportkampen doorgaan? Zo ja, wat zijn dan de beperkingen?
  • Mogen alle soorten sporten uitgeoefend worden?
  • Wat is de maximum groepsgrootte?
  • Mag men werken met vaste lesgevers per sportlocatie en wisselende groepen?
  • Mag men kinderen per bus vervoeren?
  • Zullen de vastgelegde sportcentra/recreatiecentra geopend zijn en zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Kan men voldoende vrijwilligers aantrekken in deze omstandigheden?
  • ...

Al deze vragen maken dat de haalbaarheid om een kamp van deze omvang te organiseren onmogelijk wordt.

Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om in 2020 geen sportkamp te organiseren in de vorm zoals we dit kennen.

Alternatief

Er zal daarentegen worden voorzien in een beperkt aanbod aan bijkomende zomeropvang voor kinderen die opvang nodig hebben. Een aanbod dat georganiseerd zal worden door team vrije tijd. Dit aanbod zal rekening houden met de voorwaarden die door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd. Meer info hierover volgt later.

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020 10.26 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.