Start snoeiwerken van dreven begin november 2019

Vermoedelijk vanaf 7 november zal een aannemer in opdracht van het lokaal bestuur starten met het snoeien en rooien van bomen op verschillende locaties in Meerhout.

Meerhout telt een groot aantal dreven en bomenrijen die heel wat functies vervullen. Ze spelen een grote rol in het bepalen van de landschappelijke structuur, vormen aparte biotopen die van grote betekenis zijn voor het behoud van onze wilde fauna en flora, maken recreatie in een gebied aantrekkelijker en zijn van groot cultuurhistorisch belang.

Langetermijnvisie

Het is dus belangrijk dat deze waardevolle landschapselementen in stand worden gehouden. Anderzijds bevinden zich een aantal dreven en bomenrijen in minder goede conditie. Meerhout heeft nood aan een visie op lange termijn voor de planning van de onderhoudswerken en het verjongen van de dreven. Enkel op die manier kunnen de toekomstige generaties hiervan ook nog genieten. Daarom heeft het lokaal bestuur een drevenbeheerplan

De eerste werken op het terrein gebeurden in 2011.

Werken in 2019-2020

In het najaar van 2019 start een aannemer met het snoeien en vellen van bomen in de volgende dreven in Meerhout: Dennenbos, Veedijk, Hepmansbossen, Lemmenshoefstraat, Weierstraat en Hovesteenseweg. Ook langs de Lindestraat en St. Barbarastraat/Kerkstraat zullen snoeiwerken uitgevoerd worden.

Kandelaberen

Dit is het verwijderen van alle bladdragende takken en het afzagen van de gesteltakken op willekeurige afstand van de stam met een evenwichtige beperkte kruin als resultaat. Meestal zijn dit bomen die in het verleden reeds gekandelaberd zijn of bomen waarvan de veiligheid enkel gegarandeerd kan worden door de kruin drastisch te verkleinen.

In totaal zullen in 2019-2020 26 bomen gekandelaberd worden.

Op stam zetten/knotten

Dit omvat het verwijderen van alle bladdragende takken en het afzagen van de gesteltakken tot tegen de stam. De stam zal bovenaan schuin afgezaagd worden om insijpeling van water en inrotting te beperken. Meestal zijn dit bomen die nog een ecologische waarde hebben (vleermuizen, spechtengaten …). Door enkel de stam te behouden kan de veiligheid verhoogd worden en toch nog de ecologische waarde behouden blijven.

In totaal zullen in 2019-2020 49 bomen op stam gezet of geknot worden.

Vellen

Bomen die in te slechte toestand verkeren, zullen geveld worden. In de Lemmenshoefstraat zal een bomenrij van circa 100 meter volledig geveld worden. Het betreft de westzijde van de dreef naast Hovesteenseweg 125. Er zal een nieuwe bomenrij aangeplant worden.

In totaal zullen in 2019-2020 30 bomen geveld worden. 

Snoeien

Dit omvat het opsnoeien tot minimaal 5,5 meter vrije hoogte boven de rijweg en het vrij snoeien van de openbare verlichting. Boven landbouwgronden zal gesnoeid worden tot minimaal 7 meter vrije hoogte. Ook zullen dode en gebroken takken, waterloten en stamscheuten verwijderd worden. Het evenwicht van de kruin zal hersteld worden indien nodig.

In totaal zullen in 2019-2020 1312 bomen gesnoeid worden.

Gepubliceerd op donderdag 17 oktober 2019 9.44 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.