Stemmen met volmacht op 13 oktober 2024

Ook al is er voor de lokale en provinciale verkiezingen op 13 oktober 2024 geen stemplicht meer, je kan er nog steeds voor kiezen om volmacht te geven indien je zelf niet kan komen stemmen.

voor wie?

Je kiest een stemgerechtigd persoon die in jouw plaats zal stemmen.

Elke kiezer mag slechts één volmacht krijgen. Dat betekent dat hij slechts twee stemmen kan uitbrengen: die voor zichzelf en eventueel die van één extra persoon aan de hand van een volmacht. 

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

procedure

Om volmacht te geven bij de gemeenteraadsverkiezingen moet het formulier A95 worden ingevuld. Dit formulier vind je onderaan terug bij de bijlagen. Aan dit formulier moet een attest worden toegevoegd als bewijs.

Het volmachtformulier moet daarnaast voorzien zijn van twee handtekeningen, namelijk de handtekening van de:

  • Volmachtgever
  • Volmachtkrijger

mogelijkheden om volmacht te geven:

Reden Bewijsstuk
Medische redenen Medisch attest
Werken op verkiezingsdag Attest van de werkgever

Voor zelfstandigen: eender welk bewijsstuk dat aantoont dat je moet werken op de verkiezingsdag (vb. een opdracht die je moet uitvoeren, een bestelling die je moet leveren, een contract dat je moet naleven, een werkschema dat je moet volgen, een reservatie van klanten, …)

Beroep schipper, marktkramer of kermisreiziger  Attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, ondertekent door de burgemeester (of gemachtigde) van de woonplaats - hiervoor kan je tot vrijdag 11/10/2024 tijdens de openingsuren in het gemeentehuis terecht

Vrijheidsberoving owv rechterlijke maatregel Attest van de directie van de strafinrichting
Geloofsovertuiging Attest van de religieuze overheid
Studieredenen Attest van de onderwijsinstelling
Verblijf in het buitenland Bewijsstukken van je verblijf in het buitenland (vb. hotelboeking, vliegtickets, …) + attest verblijf in het buitenland ondertekend door burgemeester of gemachtigde (hiervoor kan men tot vrijdag 11/10/2024 tijdens de openingsuren in het gemeentehuis terecht)

afhandeling

Je brengt eerst je eigen stem uit. Dit doe je in het bureau dat op je eigen uitnodigingsbrief vermeld staat. Neem je uitnodigingsbrief en identiteitskaart mee. Nadat je je stem hebt uitgebracht, krijg je een datumstempel op je oproepingsbrief. 

Vervolgens ga je stemmen in naam van de volmachtgever. Dit doe je in het bureau dat vermeld staat op de uitnodigingsbrief van de persoon in wiens naam je gaat stemmen.
Breng het ingevulde volmachtformulier, attest en de papieren uitnodigingsbrief van de volmachtgever mee. Nadat je gestemd hebt, krijg je een tweede stempel 'volmacht gekregen'.

meer info

Meer informatie vind je terug op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur:

Volmacht | Vlaanderen.be

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.