Stemmen met volmacht op 9 juni 2024

Je kan een volmacht geven aan iemand anders om in jouw plaats te gaan stemmen om volgende redenen:

 • Je bent ziek of te zwak:
  een dokter bevestigt dit op het volmachtformulier 

 • Je moet werken op de verkiezingsdag:
  je werkgever bevestigt dit op het volmachtformulier 

 • Je bent zelfstandige waardoor je niet kan gaan stemmen:
  je vult de "verklaring op eer" in met vermelding van je ondernemersnummer.
  Je maakt een afspraak bij team burgerzaken zodat wij kunnen bevestigen op het volmachtformulier dat je zelfstandige bent.

 • Je bent in een toestand van vrijheidsberoving omwille van een rechterlijke maatregel:
  de directie van de penitentiaire instelling waar je verblijft bevestigt dit op het volmachtformulier 

 • Je kan omwille van deelname aan een activiteit naar aanleiding van je vrijheid om je godsdienst te belijden niet gaan stemmen:
  de organisator van de religieuze activiteit bevestigt dit op het volmachtformulier

 • Je kan omwille van studieredenen niet gaan stemmen:
  je onderwijsinstelling bevestigt dit op het volmachtformulier

 • Je bent in het buitenland omwille van privéredenen/vakantie:
  Maak een afspraak bij team burgerzaken. Je brengt bewijsstukken of de verklaring op eer mee naar deze afspraak. Wij bevestigen dan op het volmachtformulier dat je in het buitenland verblijft op de dag van de verkiezingen.

voorwaarden

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar:

 • Iemand kan slechts één volmacht krijgen.
 • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.
  • Een Belg kan volmacht geven aan een andere Belg.
  • Een Europeaan kan volmacht geven aan een Belg (die voor hem enkel mag stemmen voor het Europees Parlement) of aan een andere Europeaan.

procedure

Eerst vul je een volmachtformulier in. Het volmachtformulier bevat steeds 3 handtekeningen:

 • Handtekening arts, werkgever, gemeente, instituut, instelling
 • Handtekening volmachtgever
 • Handtekening volmachtkrijger

Vervolgens geef je het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend door jezelf en de persoon die je reden van afwezigheid bevestigt, aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Nadien stemt de volmachtkrijger voor jou in het stembureau dat op je oproepingsbrief vermeld staat.

De documenten kan je onderaan downloaden of deze kan je ook bekomen bij team onthaal tijdens de openingsuren.

wat meebrengen?

De volmachtkrijger brengt op de verkiezingsdag de volgende documenten mee:

 • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier 
 • zijn eigen afgestempelde oproepingsbrief
 • zijn eigen identiteitskaart

meer info

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website van FOD Binnenlandse Zaken: 

Stemmen met een volmacht | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.