Toetreding tot vastgoedinformatieplatform voor burgers en overheden

Sinds juni 2023 moeten notarissen en makelaars de vastgoedinformatie aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform. Vanaf nu krijgen ook burgers en overheden toegang tot dit platform.

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper/huurder.

Deze informatie ka je aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform. 

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 60 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).


Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe aanvragen?

Gepubliceerd op donderdag 1 februari 2024 9.37 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.