Uitrol 5G in Vlaanderen

De gsm-operatoren voeren testen uit met 5G-antennes. Ook voor deze antennes moeten de operatoren een attest krijgen voor ze mogen beginnen uit te zenden. Net als andere types gsm-antennes moeten 5G-antennes voldoen aan de stralingsnormen die opgenomen zijn in VLAREM.

In een beperkt aantal gemeenten is er ook al een echte uitrol van 5G, waarbij een aantal 4G-antennes werden omgeschakeld naar 5G. Het lokaal bestuur van Meerhout is nog niet op de hoogte gebracht van een dergelijke uitrol in onze gemeente.

Altijd volgens de norm

Het gaat om een softwarematige aanpassing; de informatie wordt op een andere manier verpakt in de elektromagnetische straling. Het vermogen of andere eigenschappen van de antenne veranderen niet. De blootstelling van de omgeving ook niet. Mensen worden dus niet plots aan meer straling blootgesteld door de omschakeling van 4G naar 5G. Bestaande attesten en berekeningen blijven geldig en de antennes voldoen nog altijd aan de norm.  

Voor de antennes beginnen uit te zenden, voert het Departement Omgeving simulaties uit van de straling in de omgeving van de geplande antennes. Enkel als uit die simulaties blijkt dat de norm niet kan worden overschreden, krijgt de operator een conformiteitsattest en mogen de antennes beginnen uit te zenden.  

Volgende stappen 

Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) verdeelt de frequentiebanden waarvan 5G gebruik maakt. Gsm-operatoren kunnen momenteel via een procedure bij het BIPT tijdelijke licenties voor 5G-frequenties aanvragen. We verwachten dat ze die gaan gebruiken om 5G verder uit te rollen. Eind dit jaar worden normaal gezien de definitieve frequenties toegekend, maar dat is nog niet zeker.  

Onderzoek naar 5G, straling en gezondheid  

Het Departement Omgeving volgt de ontwikkelingen rond 5G op de voet via het onderzoek 'Nieuwe ontwikkelingen rond 5G, de maatschappelijke impact van de uitrol van 5G netwerken op de stralingsblootstelling'.  

Daarnaast publiceert het departement vier keer per jaar een overzicht van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar gezondheidseffecten van straling van (gsm-)antennes. Ook onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van 5G wordt daarin opgenomen.  

De wetenschappelijke wereld (onderzoekers, tijdschriften, congressen, commissies) die gezondheidseffecten van elektromagnetische velden onderzoekt, is het erover eens dat er momenteel geen bewijs is dat gsm-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden. Dat blijkt uit verschillende globale evaluatierapporten van wetenschappelijke commissies en nationale instellingen, zoals het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico's, SCENIHR, Nederlandse Gezondheidsraad, ICNIRP … 

Meer info 

omgevingvlaanderen.be

Gepubliceerd op donderdag 23 april 2020 10.11 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.