vacature deskundige grijs m/v

Lokaal bestuur Meerhout is momenteel op zoek naar een deskundige grijs. 

De deskundige wordt aangeworven in contractueel verband voor onbepaalde duur, voltijds, niveau B1-B3.

Voor deze functie wordt ook een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op 3 jaar en kan met maximum 2 jaar verlengd worden. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

Plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De deskundige grijs werkt onder de directe leiding van de manager grondgebonden zaken en maakt deel uit van het team openbare werken.

Hij/zij staat in voor de opmaak van alle planningen op de lange termijn (1 jaar en langer) voor het onderhoud en de nieuwbouw van wegen, nutsvoorzieningen en andere openbare infrastructuur. Hij of zij bereidt de uitvoering van complexe projecten op administratief niveau voor en volgt de uitvoering van bepaalde complexe projecten op.

voor wie?

Profiel (diplomavereisten)

Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B; je beschikt over een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een technische richting of met een stevige technische achtergrond.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor een functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan 3 maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (lokaal bestuur Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

procedure

Selectieprocedure en examendata

De selectieprocedure bestaat uit 2 delen:

 • Deel I: een schriftelijk gedeelte met competentieproef en gevalstudie(s)
 • Deel II: een grondig sollicitatiegesprek

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat:

 • minstens 30/50 te behalen voor Deel I (60 %)
 • minstens 30/50 te behalen voor Deel II (60 %)

Deel 1: Maandag 6 juli 2020 (18.00 uur)

Deel 2: Dinsdag 11 augustus 2020

bedrag

Ons aanbod:

De deskundige grijs ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal B1-B3; bruto-maandwedde: 2 509,11 euro (index 1,7410) bij een voltijdse tewerkstelling (B1 met 0 jaren anciënniteit).

Als voorbeeld en louter ter illustratie vind je hieronder het brutoloon bij een:

 • anciënniteit van 5 jaar: 2727,57 euro per maand
 • anciënniteit van 8 jaar: 2 800,11 euro per maand

Er kan tot maxium 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon heb je recht op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een zeer flexibele werkregeling met ruime glijtijden en beperkte stamtijden om een goede privé-werk balans te kunnen creëren
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, en 14 feestdagen.
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste van het lokaal bestuur vanaf 1 jaar in dienst)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler.

afhandeling

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op maandag 15 juni 2020 je sollicitatiedossier aan:

 • Lokaal bestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • deponeer het in de brievenbus van het gemeentehuis, Markt 1 te Meerhout
 • of digitaal via het e-loket via de gemeentelijke website

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.

 Een uitgebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

meer info

Lokaal bestuur Meerhout is voortdurend op zoek naar enthousiaste en
competente medewerkers. Je kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd,
geslacht, etnische afkomst of handicap.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.