vacature duurzaamheidsambtenaar m/v

Het gemeentebestuur van Meerhout is momenteel op zoek naar een duurzaamheidsambtenaar. Hij/zij staat in voor de uitbouw van een strategisch duurzaamheidsbeleid alsook voor de realisatie van concrete duurzaamheidsprojecten. Het is een coördinerende en teamoverschrijdende functie waarbij overleg, sensibilisatie, communicatie en educatie, alsook het creëren van dynamiek van essentieel belang zijn.

De duurzaamheidsambtenaar wordt aangeworven in contractueel verband voor onbepaalde duur, voltijds, niveau B1-B3.

Voor deze functie wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar en kan met maximum twee jaar verlengd worden. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

Plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De duurzaamheidsambtenaar werkt onder de leiding van en rapporteert aan de stedenbouwkundig ambtenaar en in nauwe samenwerking met de milieuambtenaar. Hij/zij maakt deel van uit van het team groen en milieu.

De duurzaamheidsambtenaar staat in voor de uitbouw van een strategisch duurzaamheidsbeleid alsook voor de realisatie van concrete duurzaamheidsprojecten en dit met het bijbehorend administratief werk.

Zijn/haar focus ligt op zowel de eigen teams (gemeente en OCMW), als op het verbreden van het draagvlak bij verschillende doelgroepen. Het is een coördinerende en teamoverschrijdende functie waarbij overleg, sensibilisatie, communicatie, educatie en het creëren van een dynamiek van essentieel belang zijn.

 

voor wie?

Profiel (diplomavereisten)

Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B; je beschikt over een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor een functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

procedure

Selectieprocedure en examendata

De selectieprocedure bestaat uit 2 delen:

 • Deel I: een schriftelijk gedeelte met competentieproef en gevalstudie(s)
 • Deel II: presentatie opdracht en een grondig sollicitatiegesprek

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat:

 • minstens 30/50 te behalen voor Deel I (60 %)
 • minstens 30/50 te behalen voor Deel II (60 %)
  Data selectieproeven

  Woensdag 13 november 2019

  De kandidaten ontvangen een opdracht via e-mail, die ze thuis dienen voor te bereiden.

  Maandag 25 november 2019 om 10.00 uur

  De kandidaten bezorgen deze opdracht via e-mail.

  Om te slagen voor deze opdracht moeten de kandidaten 30/50 (of 60 %) behalen.

  Maandag 2 december 2019

  De kandidaten worden ingelicht van hun behaald resultaat op de opdracht.

  De geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor een presentatie van de opdracht en een grondig sollicitatiegesprek.

  Woensdag 12 december 2019

  Presentatie opdrachten en grondige sollicitatiegesprekken

 

 

bedrag

Ons aanbod:

De duurzaamheidsambtenaar ontvangt een maandelijkse wedde die valt in

de loonschaal B1-B3; bruto-maandwedde: 2 460,78 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (B1 met 0 jaren anciënniteit).

Als voorbeeld en louter ter illustratie vind je hieronder het brutoloon bij een:

 • anciënniteit van 5 jaar: 2 674,14 euro per maand
 • anciënniteit van 8 jaar: 2 745,26euro per maand

Er kan tot maxium 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon heb je recht op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een zeer flexibele werkregeling met ruime glijtijden en beperkte stamtijden om een goede privé-werk balans te kunnen creëren
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen.
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler.

afhandeling

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op maandag 4 november 2019 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis
 • of digitaal via het e-loket via de gemeentelijke website of klik hier

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.

 Een uitgebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

meer info

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.